Seuraava hallituksen kokous on 18.10.2019 klo 18.00

Asiat, jotka haluaa käsiteltäväksi tässä kokouksessa asiat tulee toimittaa hallitukselle 10.10.2019 mennessä hallitus (at) vesikoirat.fi.

Hallitukset kokoukset 2019:
- 7.1.2019
- 25.2.
- 31.3. (kevätkokous)
- 30.6.
- 26.8.
- 18.10.
- 19.10. (syyskokous)
- 2.12.

Hallitus pyörittää yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistyksen asioita.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan mahdollisimman tasapuolisesti espanjan- ja portugalinvesikoirien edustajia. Syyskokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt ja määrää heidän tehtävänsä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

Hallituksen kokouksissa käsitellään ja päätetään asioita, joita esimerkiksi henkilötietosuojan vuoksi ei voi julkaista. Siksi hallitus on koko pöytäkirjan julkaisun sijaan päättänyt koota päätöksistä tiedotteita, joita julkaistaan tällä paikalla.

Syyskokous 2011 on yksimielisesti hyväksynyt yhdistyksen uudet säännöt. Säännöt oli ennakkotarkastettu ja hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa, joten ne astuvat heti voimaan (17.9.2011).

VESIKOIRAT RY:N SÄÄNNÖT

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2019

Puheenjohtaja (2019)
Arja Koskelo
puheenjohtaja (at) vesikoirat.fi

Varapuheenjohtaja (2019)
Jäsen (2019-2020)
Maarit Jäntti
varapuheenjohtaja (at) vesikoirat.fi
maarit.jantti (at) vesikoirat.fi

Sihteeri (2019)
Jäsen (2019-2020)
Jaana Railamaa
sihteeri (at) vesikoirat.fi
jaana.railamaa (at) vesikoirat.fi

Jäsen (2019-2020)
Katja Jurmu
katja.jurmu (at) vesikoirat.fi

Jäsen (2018-2019)
Katriina Mäenpää
katriina.maenpaa (at) vesikoirat.fi

Jäsen (2019)
Marita Tauriainen
marita.tauriainen (at) vesikoirat.fi

Jäsen (2018-2019)
Heta Sateila
heta.sateila (at) vesikoirat.fi

Varajäsenet 2019
Kirsi Alastalo
kirsi.alastalo (at) vesikoirat.fi

Heikki Tuomola
heikki.tuomola (at) vesikoirat.fi

Vesikoirat ry:tä Suomen Kennelliiton valtuustossa edustaa yleiskokouksen valitsemana
Anu Kovanen, varalla Kirsi Alastalo (2017-2019)