Koiran hankinta on pitkä prosessi. Yksittäisen pennun valintaa tärkeämpää voi olla se, että valitsee itselleen sopivan kasvattajan. Kasvattajan tulee olla sellainen, jonka kanssa pystyy yhteistyöhön, joka tarvittaessa auttaa ja opastaa koiran koulutuksessa ja hoidossa. 

Kasvattajat ovat kennelnimeä anoessaan allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen, jossa kasvattaja sitoutuu mm. kasvattamaan terveitä ja hyväluonteisia koiria sekä opastamaan tarvittaessa koiranpidossa ja seuraamaan kasvattiensa kehitystä.

Ennen kasvattajan valintaa, tutustu rotuun ja juttele useamman kasvattajan kanssa.

Jokaisen pennunostajan omalla vastuulla on ottaa riittävästi selvää rodusta ja kasvattajasta. Muista että, paras kasvattaja ei välttämättä ole se, joka asuu lähinnä tai myy pentunsa edullisimmin! Jokainen kasvattaja vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta.