Koiran hankinta on pitkä prosessi. Yksittäisen pennun valintaa tärkeämpää voi olla se, että valitsee itselleen sopivan kasvattajan. Kasvattajan tulee olla sellainen, jonka kanssa pystyy yhteistyöhön, joka tarvittaessa auttaa ja opastaa koiran koulutuksessa ja hoidossa. Parhaimmillaan suhde kasvattajaan voi olla elinikäinen tuki ja turva.

Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä millaiseen perheeseen hänen kasvattinsa on menossa.

Kasvattajat ovat kennelnimeä anoessaan allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen, jossa kasvattaja sitoutuu mm. kasvattamaan terveitä ja hyväluonteisia koiria sekä opastamaan tarvittaessa koiranpidossa ja seuraamaan kasvattiensa kehitystä.

Jokaisen pennunostajan omalla vastuulla on ottaa riittävästi selvää niin rodusta kuin kasvattajasta. On hyvä tutustua useampiin kasvattajiin ja heidän kasvatteihinsa.

Kasvattajat vastaavat aina itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta.