Syyskokous pidettiin Siuntiossa hyvässä hengessä ja antoisia keskusteluita käyden.

Jäseniä oli läsnä (joko paikalla ollen tai valtakirjalla) 20.

Kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

  • Toimintakertomus 2018 ja tilinpäätös 2018 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
  • Toimintasuunnitelma 2020 vahvistettiin.
  • Tulo- ja menoarvio 2020 vahvistettiin.
  • Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat 25€/varsinainen jäsen, 5€/perhejäsen ja 10€/pentuejäsen eli maksuihin ei tullut muutoksia nykyisistä.
  • Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Koskelo kaudelle 2020.
  • Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Piia Collan, Katriina Mäenpää ja Marita Tauriainen kaudelle 2020-2021.
  • Hallituksen varajäseniksi valittiin Kirsi Alastalo ja Heikki Tuomola kaudelle 2020.
  • Vuoden 2019 tilikauden toiminnantarkastajaksi valittiin Osmo Räsänen ja varatoiminnantarkastajaksi Laura Ristimäki. Vuoden 2020 tilikauden toiminnantarkastajaksi valittiin Osmo Räsänen ja varatoiminnantarkastajaksi Heta Sateila.
  • Kennelliiton valtuustoehdokkaaksi kaudelle 2020-2022 valittiin Katja Jurmu ja varahenkilöksi Maarit Jäntti.