Vesikoirat ry, Esityslista ja kokouskutsu

Vesikoirat ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2021
Aika 25.4.2021 klo. 9.30
Äänioikeuden ja valtakirjojen tarkistus klo. 9.20
Paikka: Nukarin pirtti, Raalantie 817, 05450 Nukari
Ilmoittautuminen etukäteen 19.4.2021 mennessä.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

6. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus v. 2020

7. Päätetään tilikauden ali/ylijäämästä

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

9. Päätetään Espanjanvesikoirien Jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ja Pevisa:sta (Espanjanvesikoirien JTO 2022 - 2026, PDF)

Hallituksen ehdotus espanjanvesikoirien Pevisa:ksi on seuraava:

- ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto. Koiran tulee olla
lonkkakuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen.

- ennen astutusta annettu virallinen kyynärkuvauslausunto, ei raja-arvoa. Koiran tulee olla kyynärkuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen.

- ennen astutusta annettu virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kk:tta vanhempi ja jossa ei ole merkintää perinnöllisistä silmäsairauksista kaihi, PRA, PHTVL/PHPV asteet 2–6, tRD.

Rotukohtainen erityisehto: Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa (2 pentuetta).
- Lisäksi jommankumman pentueen vanhemmista ollessa töpö- tai lyhythäntäinen (T-box-mutaatio), on toisen vanhemman oltava pitkähäntäinen.

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä

11. Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksen yhteydessä jaetaan Vuoden-koira 2019 palkinnot ja kunniakirjat paikalla oleville voittajille tai heidän edustajalleen.

Kevätkokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 19.4.2021 mennessä.

Ilmoittautumiset piia.collan (at) vesikoirat.fi