Terveystutkimukset

Tietyt terveystutkimustulokset ovat pakollisia jalostukseen käytettäville koirille. On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki koirat tutkittaisiin tiettyjen sairauksien varalta.

Näin kasvattaja saa tietoa kasvatustyönsä onnistumisesta terveyden osalta. Lisäksi tietous kyseisen rodun sairaustilanteesta paranee jokaisen julkisen terveystuloksen myötä.