©Jannica Grönmark

Ajankohtaista

Hallitus tiedottaa 11.1.2022

Syyskokouksessa 2021 hyväksyttiin Vesikoirat ry:n sääntömuutosesitys ja Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sen 16.12.2021.

Suurimpana uudistuksena on, että yhdistyksellä on 2022 alkaen yksi sääntömääräinen vuosikokous vuosittain, joka pidetään aina helmikuun loppuun mennessä.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin.

Uutena jäsenenä hallitukseen toivotettiin mukaan 1.1.2022 alkaen Nea Kivekäs ja varajäseneksi Piia Perttilahti. Marita Tauriaisen ja Heikki Tuomolan jäädessä hallitustyöstä pois


10.1. 2022 Hallituksen kokouksessa päätettiin vuoden 2022 toimikuntien kokoonpanoista.

Aluetoiminnan vastaavana toimii Piia Collan, Laura Hollmenin jäädessä tehtävästä pois.

Lehtitoimikuntaan uutena jäsenenä valittiin Piia Perttilahti.

Harrastustoimikunnassa Tokon osalta vastaavana toimii Satu Olli-Valkonen, Saana Lindvallin jäädessä tehtävästä pois.

Nose Work:iin valittiin Merja Tolvasen avuksi Piia Perttilahti.

Muuten toimikunnat pysyivät samoina kuin viime vuonna.

Vesikoirat ry:n Rally-tokon rotumestaruuskilpailu 14.5.2022

Paikka: Pärnävaaran koiraurheilukeskus, Pärnävaarantie 32, 80400 Liperi

Järjestäjänä Joensuun Agilityurheilijat ry

Tuomari Minna Hillebrand Vastaava koetoimitsija Laura Tukiainen

Ilmoittautumisaika

Joensuun Agilityurheilijoiden jäsenten sekä Vesikoirat ry:n Rally-tokomestaruuskilpailuun ilmoittautuvien ilmoittautumisaika 14.4-22.4, muut 23.4.2022.-6.5.2022

Ilmoittautuminen Virkussa

14.4.2022 klo 08:00-6.5.2022 klo 23:30

Ilmoittautumisten vastaanotto ja tiedustelut

Laura Tukiainen p. 0451557551 laura.tukiainen@elisanet.fi

Varaa paikkasi sähköpostilla laura.tukiainen@elisanet.fi, saat vastaukseksi salasanan Virkkuun mikäli kokeessa on tilaa. Ilmoitathan lisätiedoissa ilmoittautumisen yhteydessä koiran kutsumanimen, kisakirjatarpeesta ja koulutustunnus- tai valioitumismahdollisuudesta.

Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä

Joensuun Agilityurheilijoiden jäsenet etusijalla

Kilpailuun otetaan max. 60 koiraa

Hallitus tiedottaa 28.12.2021

Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Jalostustoimikunta tiedottaa 29.11.2021

Polvitutkimusohje on päivitetty

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2021 päivitetyn polvitutkimusohjeen. Päivityksen mukaan alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Päivitys tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Silmätarkastuksen merkintöihin muutoksia

ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) on päivittänyt eräiden perinnöllisten ja perinnölliseksi epäiltyjen kaihimuotojen merkitsemistä silmätutkimuslomakkeeseen ja tarkentanut ohjeitaan muutosten jalostuksellisesta merkityksestä. Joidenkin kaihimuotojen merkitsemistapaa päivitetään ja ne eivät enää sulje koiraa pois jalostuksesta. Joidenkin kaihimuotojen diagnooseihin voi hakea muutosta. Miten ja mihin diagnooseihin voit lukea Kennelliiton sivuilta. Samoin Distichiasis/ektooppinen cilia diagnooseja ei enää erotella, koska kyseessä ovat saman asian eri muodot. Myös muita muutoksia merkitsemiseen ja niiden vaikutuksesta koiran jalostuskäyttöön voit lukea lisää Kennelliiton sivuilta.

Jalostustoimikunta tiedottaa 22.11.2021

Espanjanvesikoirien luonne-ja käyttäytymiskysely on julkaistu. Kysely on tarkoitettu aikuisten koirien kuvailuun. Tässä kyselyllä aikuisella koiralla tarkoitetaan noin 3-vuotiasta koiraa tai sitä vanhempaa. Kyselyyn menee aikaa noin 15-20 minuuttia riippuen kyseessä olevasta koirasta. Kyselyn tulokset ovat Vesikoirat ry:n jalostustoimikunnan käyttöön ja tuloksista julkaistaan tilastollista tietoa, jota käytetään muun muassa jalostuksen tavoiteohjelman päivittämisen apuvälineenä.


Espanjanvesikoirien terveyskyselyyn on saatu tähän asti n. 50 vastausta ja portugalinvesikoirien terveyskyselyyn 13 vastausta.

Jalostustoimikunta kiittää aktiivisia koiranomistajia ja haluaa kannustaa lähettämään edelleen lisää informaatiota.

Myös jo edesmenneistä koiraystävistä saatu tieto on arvokasta ja näistäkin koirista voi kyselyn täyttää.


Saaduista vastauksista koostetaan myös julkaistavaksi tietoa molemmista roduistamme, kun vastauksia on kertynyt riittävän paljon.

Vuoden 2021 Pääerikoisnäyttely järjestettiin 31.10.Tuusulassa.

Ilmoitettuna oli peräti 100 espanjanvesikoiraa ja 50 portugalinvesikoiraa.

Lisää kuvia ja tunnelmia tulossa lehteen ja nettisivuille!

Tuomarina kehässä 1 Satu Ylä-Mononen

Tuomarina kehässä 2 Rui Oliveira, Portugalista

BIS 1 & BIS1 VET Adventurer's Dorian Gray By Alex

BIS 2 Aquacrest Magic Mike

Onnittelemme voittajia!

Pääerikoisnäyttelyn tulospalvelu

Vesikoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous 2021

Aika: 7.11.2021 klo 12.00

Äänioikeuden ja valtakirjojen tarkastus klo 11.50

Paikka: Leppävaara (Espoo), Sellon kirjasto, Akseli Sali, Leppävaarankatu 9

Asialista

1.Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022

7.Tulo ja menoarvion vahvistaminen sekä vuoden 2022 jäsenmaksuista päättäminen

8. Hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

9.Vesikoirat ry:n sääntömuutosesitys

Liite Sääntömuutosesitys

Sääntömuutosesitys nähtävänä myös Vesikoirat ry:n sivustolla www.vesikoirat.fi

10. Hallituksen puheenjohtajaehdokkaiden esittely

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti halukkuutensa puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittaa hallitukselle 31.8.2021 mennessä

11. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja hallituksen varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 1.1.2022 alkaen

Erovuorossa ovat:

Puheenjohtaja 1 v Arja Koskelo

hallituksen jäsen 2 v Katariina Mäenpää

hallituksen jäsen 2 v Piia Collan

hallituksen jäsen 2 v Marita Tauriainen

hallituksen varajäsen 1 v Heikki Tuomola

hallituksen varajäsen 1 v Laura Hollmen ( ent. Ristimäki)

12. Toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta toimintakaudelle 2022

13. Kevätkokouksen tai vuosikokouksen paikasta päättäminen

14. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä

15. Kokouksen päättäminen


Kutsu syyskokoukseen lähetetään jäsenille sähköpostitse n. 2vk ennen. Kutsun liitteenä on sääntömuutosesitys.


Jalostustoimikunta tiedottaa 29.8.2021

Espanjanvesikoirien ja portugalinvesikoirien terveyskyselyt on nyt julkaistu.

Löydät ne täältä.

Lomakkeen täyttämiseen kannattaa varata hieman aikaa ja tehdä se huolellisesti.

Lisätietoja saat tarvittaessa jalostustoimikunnalta

espanjanvesikoirat: evk.jalostus@vesikoirat.fi

portugalinvesikoirat: pvk.jalostus@vesikoirat.fi

Jalostustoimikunta tiedottaa 29.6.2021


Suomen Kennelliiton jalostustietokanta KoiraNet tarjoaa arvokasta tietoa rotukoirista, niin koirien omistajille, kasvattajille kuin rotuyhdistyksille.


Rakkaan perheenjäsenen poismeno on aina surullinen asia.


Tiedon näkökulmasta sekä rodun tulevaisuutta ajatellen koiran menehtyminen sekä kuolinsyy olisi kuitenkin hyvä aina muistaa kirjata Suomen Kennelliiton ylläpitämään koiranomistajan palveluportaaliin OmaKoiraan, mistä tieto välittyy edelleen näkyviin julkiseen KoiraNettiin.

Kun tietoa koirien kuolinsyistä on saatavilla laajasti, on mahdollista havaita, jos esimerkiksi jokin tietty syy nousee erityisesti esille.

Tällöin asia on mahdollista huomioida tarkemmin myös rotua koskevissa ohjeistuksissa tai tarpeen mukaan myös jalostusvalinnoissa.

Voit ilmoittaa koirasi menehtyneeksi kirjautumalla Kennelliiton Omakoira-palveluun

Kirjautumisen jälkeen välilehdeltä "koirat" näet Kennelliiton tiedoissa olevat omistamasi koirat.

Koiran tai koirien nimen vierestä oikealta löydät luettelon erilaisista toiminnoista, yhtenä näistä on kohta "merkitse kuolleeksi".

Kohdan alta löytyy valmis listaus erilaisista kuolinsyistä. Suositeltavaa on käyttää tätä listausta ja tarpeen mukaan tarkentaa asiaa vapaamuotoisesti lisätietokenttään.

Mikäli Omakoira palvelua ei ole aktivoitu voit tehdä kirjallisen ilmoituksen Kennelliittoon, joko paperisena (Kennelliitto, Kamreerintie 8 02770 Espoo) tai sähköpostitse (rekisterointi@kennelliitto.fi) liitteenä. Molemmissa tapauksissa ilmoituksen on oltava allekirjoitettu. Ilmoituksessa tulee olla koiran rekisterinumero, nimi ja kuolinpäivä ja syy sekä omistajan tiedot.

Vesikoirat ry:n Agilitymestaruuskisat 2021 kisattiin Mikkelissä 31.7. pienellä, mutta iloisella porukalla.

Pikkumakseihin osallistui kolme espanjanvesikoiraa, joista finaaliin pääsi Eiri Suopanki koiransa Fanni (Ran-Plan Famousballad) kanssa. Eiri lähti hakemaan kisoista hyvää tekemistä ja flowta, jonka he saavuttivatkin. Koirakko sai hyvää kokemusta ja suoritti radan ilolla, vaikka virallista tulosta ei tullutkaan.

Mediluokassa oli viisi espanjanvesikoiraa. Anne-Mari Tenhovalo kisasi medeissä kahden koiransa, Essi ja Asta kanssa ja pääsi molemmilla koirillaan finaaliin tehden siellä upeasti tasaista tulosta. Essi (Caraydan Oceana) voitti tuloksella 5 ja Asta (Caraydan Galaxia) oli hienosti toinen tuloksella 10.

Maksi-luokassa ei ollut osallistujia.

Vesikoirat ry. onnittelee osallistujia ja voittajia!

Kuvassa Essi ja Asta Mikkelissä odottamassa kisapäivän alkamista

Kuva: Anne-Mari Tenhovalo

Vesikoirat ry:n Club show:ssa 4.7.2021 esiintyi peräti 98 koiraa!

Kiitämme kaikkia osallistuneita onnistuneesta päivästä!

Tulokset

Kuvia

Luokkavoittajista otetut valokuvat (kuvattavana käyneet) löydät täältä!

Tapahtumasivut facebookissa.

BIS I

Santonja Name Of The Game

Om. Milla Overton, Espoo. Kasv. Kamile Samaletdin, Espoo

BIS II

Aquacrest Magic Mike

Om. Noora Haapanen, Päivi Uurtola-Kahri, Katariina Kahri Kasv. Päivi Uurtola-Kahri, Västerskog

NOSE WORK-ROTUMESTARUUS KISATTIIN 2021 PIRKKALASSA

1. LUOKAN ROTUMESTARIT

Hanna Seppel & espanjanvesikoira Maravilloso Nuka Del Rey Leon "Mysti"

Kirsi-Maria Pieski & portugalinvesikoira Hecaron Rain Tree "Pablo"

2. LUOKAN ROTUMESTARIT

Tiina Eskel-Mustonen & espanjanvesikoira Perrofan Manria Ibbie "Ilka"

Katariina Vuorenmaa & portugalinvesikoira Tajmadoran Rio Vouga "Aava"

Tutustu tuloksiin ja katsele kisakuvia lisää tapahtumasivuilta facebookissa Vesikoirat ry:n nosework-rotumestaruuskokeet 12-13.6.

VESIKOIRIEN TOKOMESTARUUDET


ratkottiin Haminan seudun kennelkerhon järjestämissä kisoissa lauantaina 29.5.2021 tuomarina Tommi Varis.

Espanjanvesikoirien ylempien luokkien mestari on Tanssituulen Tähdenlento & Jaana Vanninen suorituksella VOI3/195 pistettä, ja alempien luokkien mestari on Tanssituulen Tulenpoika & Mari Arpinen suorituksella ALO1/181 pistettä saaden kunniapalkinnon hyvistä pisteitä.

Portugalinvesikoirien mestarit eivät ratkenneet, sillä ainoa kisaaja Mimakon in Your Arms & Satu Valkonen EV-luokassa jäi ilman tulosta.

Kiitos kisajärjestelyistä Haminan seudun kennelkerholle.

Palkintoja vesikoirille lahjoittivat

Musti & Mirri Hamina, Pirkanmaan Koirauimala ja elainkoulutus.fi.

Mari Arpinen ja Tanssituulen Tulenpoika "Pippuri"

Jalostustoimikunta tiedottaa 25.5.2021

Kennelliitto on hyväksynyt 11.5.2021 espanjanvesikoirien JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) ja PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) sellaisena kuin se yhdistyksen kevätkokouksessa 25.4.2021 esitettiin ja hyväksyttiin.

Terveys-, luonne- ja käyttäytymiskyselyt edistyvät koko ajan molempien rotujen osalta. Työ on suuri ja vaatii tarkkuutta. Mitä huolellisemmin tämä tehdään, sen luotettavampaa tietoa saamme. Luotettava ja vertailtavissa oleva tieto on ensiarvoisen tärkeää rotujemme tilanteen kartoittamista varten. Kyselyt julkaistaan aikanaan nettisivuilla ja niiden avautumisesta tiedotetaan jäsenistöä.

Terveisin

Jalostustoimikunta

Lisätietoja

evk.jalostus@vesikoirat.fi

pvk.jalostus@vesikoirat.fi

Vesikoirat Ry.n Toimintakertomus 2020 on julkaistu.

Tiedote 28.4.2021


Kevätkokous järjestettiin etäkokouksena 25.4.2021

Espanjanvesikoirien JTO ja PEVISA päivitykset hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina. Ne ovat voimassa vuodet 2022-2026.

Kokouksen jälkeen pidettiin hallituksen kokous jossa:

Päätettiin, että Vuoden koira -kilpailuja ei järjestetä vuoden 2021 aikana. Seuraavat kilpailut päivitettyine sääntöineen (säännöt julkaistaan sivuillamme syksyn aikana) koskevat vuoden 2022 tuloksia. Ainakin Nose Work tullaan lisäämään kilpailuun mukaan.

Kevätkokouksen pöytäkirja

Tiedote 15.1.2021

Rotukuvaukset on päivitetty Kennelliiton hankikoira nettisivustolla

Vesikoirat ry:n hallituksen nimittämien toimikuntien tehtävänä on edistää yhdistyksen tavoitteita. Kasvattajatoimikunta on tehnyt yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa uudet päivitetyt rotukuvaukset molempien ry:n edustamien rotujen osalta Kennelliiton hankikoira.fi nettisivuille.

Hallitus hyväksyi uudet rotukuvaukset yksimielisesti kokouksessaan lokakuussa 2020.

Aiemmat kuvaukset eivät olleet ajan tasalla. Kuvaukset ohjasivat kasvattajien ja rotuyhdistyksen kokemuksen mukaan rotujen, erityisesti espanjanvesikoirien pariin ihmisiä, joille rotu ei sovi ja/tai ihmisiä, jotka todellisuudessa etsivät aivan toisenlaista koiraa. Tiedustellessa useat ihmiset ovat perehtyneet asiaan nimenomaan hankikoira.fi sivustolla.

Rotukuvausten tarkoitus kyseisellä sivustolla on antaa koiria ja rotua tuntemattomalle ihmiselle realistinen käsitys siitä millainen rotu on kyseessä. Mitä rodun yksilön kouluttaminen ja kasvattaminen yhteiskuntakelpoiseksi vaatii ja millaiselle ihmiselle/perheelle rotu sopii.

Kuvauksissa tulee kertoa alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, joka ohjaa jokapäiväisessä arjessa koiran käytöstä sekä sen vahvuuksia ja rajoituksia hyvin voimakkaasti. Espanjanvesikoiran osalta tulee korostaa sitä, miten vahtikoiraominaisuus ja työkoiratausta vaikuttaa sen sosiaalisuuteen ja miten sen suhteen tulee toimia koulutuksessa ja sosiaalistamiskautena, jotta koirasta kasvaa yhteiskuntakelpoinen yksilö. Jos kuvauksissa ei kerrota laajasti ja rehellisesti rodun tarpeista, ominaisuuksista, rajoituksista tai vaatimuksista kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen.

Lisätietoja

Vesikoirat ry:n Vpj, Kasvattajatoimikunnan pj.

Piia Collan

piia.collan@vesikoirat.fi

espanjanvesikoiran rotukuvaus

portugalinvesikoiran rotukuvaus