©Sami Osenius

Toimikunnat

Yhdistyksen pyörittämiseen tarvitaan paljon motivoituneita ja aikaansaavia ihmisiä. Hallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa vastuuhenkilöt ja määrää heidän tehtävänsä. Hallituksen alaisia toimihenkilöitä ovat mm. jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja alueelliset yhteyshenkilöt.

Vesikoirat ry:n hallitus voi perustaa alaisuuteensa erilaisia toimikuntia, joiden avulla pyritään toteuttamaan yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaista toimintaa.

Toimikunnan puheenjohtajan valitsee hallitus ja jäsenet valitsee ko. toimikunnan puheenjohtaja, hallituksen kanssa yhteistyössä.

Hallitukselle voi myös ehdottaa toimikuntien perustamista.

Toimikuntien puheenjohtajiin voi ottaa yhteyttä kunkin toimikunnan vastuualueen tiimoilta ja myös esittää toimikunnan aiheen mukaisia ideoita ja kehitysehdotuksia. Mikäli toimiminen yhdistystyön parissa kiinnostaa ja koet että sinulla olisi jotakin annettavaa voit ottaa toimikuntien puheenjohtajiin yhteyttä.

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta on Vesikoirat ry:n alainen asiantuntijaryhmä. Jalostustoimikunnan toimikausi on kolme vuotta, toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden alusta.

Toimikunnan tehtävänä on auttaa, neuvoa ja tiedottaa sekä kouluttaa kasvattajia jalostukseen liittyvissä asioissa. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat mm. vastaaminen yhdistelmiä koskeviin kyselyihin ja jalostusyhdistelmien hyväksyminen. Hyväksytyt yhdistelmät voidaan ilmoittaa Vesikoirat ry:n nettisivuilla. Toimikunta seuraa aktiivisesti rotujen kehitystä Suomessa ja muualla maailmassa sekä kerää ja arkistoi tietoa roduissa esiintyvistä sairauksista, vioista ja ongelmista.

Jalostustoimikunta järjestää myös erilaisia tapahtumia, kuten jalostustarkastuksia ja joukkoterveystarkastuksia.

Puheenjohtaja: Maarit Jäntti maarit.jantti@vesikoirat.fi

Jäsenet: Niina Wessman, Taru Stenberg, Heidi Kurki ja Jaana Railamaa 

Kasvattajatoimikunta

Toimikunnan tehtävä on vaalia ja edistää kasvattajien välistä yhteistyötä, hyvää keskustelukulttuuria, avointa tiedonvaihtoa sekä edistää ja tukea kasvattajien tietotaitoa. Toimikunta järjestää kerran vuodessa Vesikoirat ry:n Kasvattajapäivät sekä muita toimenkuvaansa ja tehtäviinsä kuuluvia tapahtumia. Toimikunta ei ota kantaa jalostusasioihin, tätä varten on jalostustoimikunta.

Puheenjohtaja Piia Collan piia.collan@vesikoirat.fi

Jäsenet: Nea Kivekäs, Niina Wessman, Kamile Samaletdin, Jaana Railamaa

Tiedotustoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on kehittää informaationkulkua ja ajankohtaisen tiedon välitystä jäsenistölle. Toimikunta huolehtii yhdistyksen sosiaalisen median (instagram ja facebook) päivityksistä.

Puheenjohtaja: Katriina Mäenpää katriina.maenpaa@vesikoirat.fi

Jäsenet: Piia Collan, Laura Ristimäki

Lehtitoimikunta

Lehtitoimikunta toimittaa yhdistyksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Vesikoiramme jäsenlehteä. Lehdessä on vesikoiramaisten juttujen lisäksi paljon asiatietoa, artikkeleita ja informaatiota niin vesikoirista kuin yhdistyksen toiminnastakin. Myös jäsenistö voi osallistua lehden tekoon lähettämällä juttuja, kuvia ja ideoita päätoimittajalle.

Puheenjohtaja ja päätoimittaja:

Sassa Huolman: paatoimittaja@vesikoirat.fi

Jäsenet: Laura Ristimäki, Katriina Mäenpää, Piia Collan, Piia Perttilahti

Harrastustoiminta

 

Toiminta on jaettu lajeittain. Lajista vastaavien toiminta on itsenäistä ja joustavaa. Toiminnan tavoitteena on innostaa vesikoiraihmiset eri lajien piiriin ja samalla ylläpitää rotujen käyttöominaisuuksia. Tavoitteena on saada toimintaa koko Suomen alueelle. Toimintaan otetaan mielellään aktiivisia ihmisiä mukaan, jotta koulutuksia ja tapahtumia saataisiin järjestettyä ympäri Suomea. 


Jäsenistö voi esittää toiveita suoraan lajeista vastaaville henkilöille tai varapuheenjohtajalle jos lajissa ei ole vielä vastaavaa. 


PK/PEKO ja muut lajit, joita ei alla mainita, Heikki Tuomola heikki.tuomola@vesikoirat.fi


RALLY TOKO: Elina Karppinen elina.karppinen@gmail.com 


NOSE WORK: Piia Perttilahti piia.perttilahti@vesikoirat.fi


AGILITY: Rotumestaruuskisat ja SM-joukkue Leino Anna-Kaisa, caraydan@gmail.com

  Yhteyshenkilö Nea Kivekäs nea.kivekas@vesikoirat.fi


TOKO ja VESITYÖTOIMINTA etsii innokkaita vastaavia. Jos toimi kiinnostaa ota yhteyttä piia.collan@vesikoirat.fi 

Aluetoimikunta

Toimikunnan tavoitteena on kehittää aluetoimintaa vilkkaaksi ja helposti lähestyttäväksi.

Toimikunta haluaa yhdistää jäsenistöä niin alueellisesti kuin harrastetoiminnan kautta, jotta yhteistyö paranee ja uusikin rodun pariin tullut ihminen saa apua ja vertaistukea konkareilta

Aluetoimikunnan tehtävä on kouluttaa alueyhdyshenkilöitä ja olla heidän tukenaan. Toimikunta vie myös kentän tunnelmia, ideoita ja kuulumisia hallituksen kokouksiin yhdistyksen kehitystyötä ja toiminnan suunnittelua varten,

Aluetoiminnassa painopisteitä ovat tapahtumien järjestäminen, Vesikoirat ry:n rotujen esiintuonti alueella sekä jäsenistön auttaminen ja tukeminen

Aluetoiminnan vastaava ja puheenjohtaja piia.collan@vesikoirat.fi

Näyttelyasiaintoimikunta

Toimikunnan alaisuuteen kuuluvat vesikoirien erikoisnäyttely, club show sekä juhlalliset gaalat. Jokaiselle tapahtumalle nimetään erikseen vastuuhenkilö ja työryhmä. Tapahtumien järjestäminen vaatii suuren työpanoksen mukana olevilta ihmisiltä.

Toimikunnan tavoite on saavuttaa tapahtumissa hyvä ja lämmin tunnelma sekä saada ihmiset ja koirat viihtymään. Paras palkinto on nähdä tyytyväisiä ihmisiä tapahtumien aikana! Tapahtumat myös yhdistävät vesikoirien omistajia, kasvattajia ja roduista kiinnostuneita ihmisiä.

Yhdistyksessä kaikki tapahtuu vapaaehtoisten voimin ja olemme vuosien aikana löytäneet joukostamme monia erilaisia osaajia. Toimintaan kannattaa rohkeasti lähteä mukaan. Jokaista tarvitaan.

Puheenjohtaja Arja Koskelo arja.koskelo@vesikoira.fi

Jäsenet: Katriina Mäenpää, Hanna Nyman, Laura Ristimäki, Jaana Railamaa

Ulkomuotokoulutustoimikunta

Toimikunta vastaa ulkomuototuomareiden koulutuksesta ja arvostelukokeista sekä erikoiskoulutuksista uusille tuomarikokelaille ja rotuarvosteluoikeuksiaan laajentaville tuomareille. Toimikunta tuottaa koulutuksiin materiaalit ja rotumääritelmien päivitetyt ajantasaiset tulkintaohjeet.

Toimikunnan alaisuuteen kuuluu myös ns. näyttökokeista vastaaminen sekä uusien rotumääritelmien käännösten hyväksyminen. Jalostustoimikunnan kanssa tehdään yhteistyötä mm. kun hankitaan koulutustilaisuuksiin koirat. Tuomarineuvottelupäivät järjestetään yhteistyössä muiden rotujärjestöjen ja Ulkomuototuomarit Ry:n kanssa. Tilaisuuksia järjestetään myös tuomareiden anomusten ja tarpeiden mukaan.

Toimikunta seuraa Suomalaisten tuomareiden työtä ja tilanteen vaatiessa myös mahdollinen puuttuminen tähän työhön kuuluu toimikunnan alaisuuteen

Puheenjohtaja Arja Koskelo arja.koskelo@vesikoirat.fi p. 0400 225 926

Rahastonhoitaja

Pia Serguskin

Kotisivujen ylläpito

Piia Collan

piia.collan@vesikoirat.fi