©Sami Osenius

Jalostus ja terveys

Järkevän jalostuksen avulla voidaan parantaa tilannetta perinnöllisten sairauksien osalta. Jalostuksen päämääränä on pyrkiä parantamaan rodun terveyttä. Ottamalla selvää oman koiran terveydestä voi jokainen espanjan- ja portugalinvesikoiran omistaja auttaa tämän tärkeän päämäärän saavuttamisessa. 

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on rotukohtainen jalostussuunnitelma, joka pitää sisällään myös PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Siinä on kuvattu rotujemme historiaa ja tämän hetkinen jalostuksellinen tila huomioiden niin terveys, luonne, käyttöominaisuudet kuin rakenne. Jalostuksen tavoiteohjelmassa on myös esitetty jalostusstrategiat sekä toimenpiteet rodun jalostuksellista tulevaisuutta silmällä pitäen. JTO on voimassa viisi vuotta.

Jalostuksen tavoiteohjelma tulee olla jokaisen kasvattajan ohjenuora terveystilanteen parantamiseksi sekä rotujen pitämiseksi rotumääritelmää vastaavina. Nämä kattavat tietopaketit on tarkoitettu myös kaikille rodusta kiinnostuneille.

Espanjanvesikoirien JTO (voimassa 1.1.2022- 31.12.2026)
Portugalinvesikoirien JTO (voimassa 2020- 2024)


Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

Espanjan- ja portugalinvesikoirat kuuluvat Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA).

Espanjanvesikoirien kohdalla Kennelliitto on asettanut seuraavat pentujen rekisteröintiedellytykset:
PEVISA espanjanvesikoirat 

Portugalinvesikoirien kohdalla Kennelliitto on asettanut seuraavat pentujen rekisteröintiedellytykset:
PEVISA portugalinvesikoirat 


Vesikoirat ry:n jalostustoimikunta on anonut Kennelliitosta syksyllä, että rotujen geenitestejä  voidaan tallentaa jatkossa myös Koiranet järjestelmään. Kennelliitto on hyväksynyt tämän molemmille roduille tietyille testeille. 

Tarkempi ohjeistus: portugalinvesikoirat ja espanjanvesikoirat. 


Espanjanvesikoirille on laadittu ihanneprofiilit Luonnetestin (LT), MH-luonnekuvauksen sekä käyttäytymisen jalostustarkastuksen osalta.

Espanjanvesikoiran luonnetestin (LTE) ihanneprofiili: Taulukko (PDF)

Espanjanvesikoiran MH-kuvauksen ihanneprofiili: Taulukko (PDF)

Espanjanvesikoiran käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili: Taulukko (PDF)