©Merja Raunis

Kyselyt ja lomakkeet

Terveyskyselyt

Terveyskyselyt on tarkoitettu virallisen terveystutkimusiän saavuttaneille (1-2 v, riippuen terveystutkimuksesta) koirille. Nuoremmalla iällä ilmenevät sairaudet voi ilmoittaa erillisellä lomakkeella (tulossa) tai sähköpostilla jalostustoimikunnalle.

Ilmoita geenitestin tuloksesta

Käytäthän ensisijaisesti lomaketta jalostustoimikunnan työn helpottamiseksi, kiitos. Jos sinulla kuitenkin on hankaluuksia käyttää lomaketta, voit lähettää tiedostot myös osoitteeseen evk.jalostus@vesikoirat.fi (espanjanvesikoirat) tai pvk.jalostus@vesikoirat.fi (portugalinvesikoirat). Sinulla on oltava silloin kaikkien koiran omistajien suostumus tietojen lähettämiseen. Lähetä silloin samassa sähköpostissa myös seuraavat tiedot:

 • Omistajan/omistajien nimet sekä sähköpostiosoitteet.

 • Koiran virallinen nimi ilman titteleitä.

 • Koiran rekisterinumero

 • Koiran emän virallinen nimi ilman titteleitä.

 • Koiran emän rekisterinumero.

 • Koiran isän virallinen nimi ilman titteleitä.

 • Koiran isän rekisterinumero.

 • Tietojen julkisuus (julkista vai JTK:n tilastointia varten)

 • Huomaathan, että 09/2021 jälkeen laboratoriodokumenteista on selvittävä koiran virallinen nimi tai rekisterinumero.

 • Espanjanvesikoira (lomake päivitetty 27.8.2021)

 • Portugalinvesikoira (lomake päivitetty 28.8.2021)

Ilmoita sairaudesta

Lomakkeet tulossa.

 • Espanjanvesikoira (lomake) tai sähköposti

 • Portugalinvesikoira (lomake) tai sähköposti

Luonne- ja käyttäytymiskyselyt

Kysely on tarkoitettu aikuisten koirien kuvailuun. Tässä kyselyllä aikuisella koiralla tarkoitetaan noin 3-vuotiasta koiraa tai sitä vanhempaa. Kyselyyn menee aikaa noin 15-20 minuuttia riippuen kyseessä olevasta koirasta. Kyselyn tulokset ovat Vesikoirat ry:n jalostustoimikunnan käyttöön ja tuloksista julkaistaan tilastollista tietoa, jota käytetään muun muassa jalostuksen tavoiteohjelman päivittämisen apuvälineenä.